ANIMATION


虫ん坊

TezukaOsamu.net/en > ANIMATION/Film > Astro Boy: THE BRAVE IN SPACE

Astro Boy: THE BRAVE IN SPACE

Story

 • From the TV series of "Astro Boy," three epis


  odes were selected for theater re-edition, "Robot Rocket" (46th episode), "Earth Defense Troops" (56th episode) and "The Last Day of Earth" (71st episode). Of these three, "Earth Defense Troops" was the only one originally derived from Tezuka Osamu's story "Number 7." Its settings were diverted to the "Astro Boy" series. In this film, the whole scene of "Earth Defense Troops" and a part of "The Last Day of Earth" were reproduced in color for this theater version.

 •  

Preview

Characters

STAFF

 • Original Story and Story line: Tezuka Osamu
  Screenplay: Yamamoto Eichi, Hayashi Shigeyuki, and Suzuki Yoshitake
  Original pictures: Yamamoto Shigeru, Seyama Yoshifumi, Kitano Hideaki, Aoki Shigeru, Okasako Tsunehiro, Tanaka Eiji, Akahori Kanji
  Motion pictures: Numamoto Kiyomi, Kaminashi Kazuya, Masanobu Kozo, Mori Yasuo, Dezaki Osamu, Watanabe Kunio, Nishimaki Hideo
  Art: Matsumoto Tsuyoshi, Yatsumura Hiroya, Owaki Shoko, and Bando Katsumi
  Data: Nozaki Yoshihiro, Iizuka Masao
  Camera: Sakura Noriyuki, Shimizu Tatsumasa, and Hirokawa Kazuyuki
  Editing: Furukawa Masashi
  Editing Cooperation: Suzuki Hiroshi
  Planning Manager: Ishizu Arashi
  Animation Manager: Aketagawa Susumu Kishimoto Yoshimasa, Wakao Hiroshi, and Suwa Takeo
  Technical Manager: Tashiro Atsumi, Yanai Susumu
  Finishing: Sugii Masako, Matsumoto Futaba, Shindo Yaeko, Hidaka Matoko, Ouchi Mitsuko, Asato Sumiko, Tsuruta Toshiko, Kuroda Akiko
  Special Effects: Anzai Yoshiyuki, Kubo Reiko, Isono Masako, Shimano Masako, Nakanishi Eiko, Ishii Maya, Sawai Hiroyuki, Hayashi Hiromi, Nishida Minoru, Mitsunobe Yukiko, Kondo Kazue, Fujii Kazuko
  Music: Takai Tatsuo
  Production Assistant: Mori Masaki
  Production Cooperation: Bessho Koji (Fuji Television Network Corp.)
  Recording: Aoi Studio
  Sound: Ono Matsuo
  Rendition: Yamamoto Eichi, Hayashi Shigeyuki and Takagi Atsushi

Descriptions

 • (c) Tezuka Productions Co., Ltd. / Mushi Production

  Released at Nikkatsu affiliated theaters / 87 minutes / Partially in color
  Mushi Production / July 26, 1964

Episodes

 • There is no title for each episode.

Manga

UP