ANIMATION


虫ん坊

TezukaOsamu.net/en > ANIMATION/Film > Astro Boy (1980)

Astro Boy (1980)

Story

 • Although this is a remake of the earlier work, the content of each episode is arranged to suit the present. This work includes nine episodes of "Atom vs. Atlas," a series of confrontations between good and evil, much to Tezuka Osamu's taste. In other words, his intention was to let us see that both good and evil have their own weaknesses, through a depiction of the confrontation between these two in nine consecutive episodes.
 •  

Preview

Characters

STAFF

 • Original Story, Story line and Main Character: Tezuka Osamu
  Planning: Yoshikawa Akira
  Producers: Takei Hidehiko (Nippon Television Network Corp.), Yamamoto Satoru (Tezuka Productions Co., Ltd.)
  Literature Coordinator: Terada Norifumi
  Director: Ishiguro Noboru
  Animation Directors: Masanobe Kozo, Shimizu Keizo, Nishimura Hiroshi, Morita Hiromitsu, Iino Hiroshi, Yoshimura Masateru, Udagawa Kazuhiko, Higuchi Yoshinori
  Storyboard: Tezuka Osamu, Ishiguro Noboru, Yamatani Mitsukazu, Higuchi Masakazu, Yokoyama Yuichiro, Yazawa Norio, Nagaki Tsunehito, Dezaki Tetsu, Morita Hiromitsu, Yoshida Hiroshi, Nishimura Hiroshi, Takahashi Ryosuke, Murano Moriyoshi, Anno Takashi, Uchida Kaoru
  Art: Ito Shinji, Abe Koji, Yatsumura Hiroya, and Yoshiwara Kazusuke
  Original pictures: Tezuka Osamu, Yamaguchi Satoshi, Masanobu Kozo, Shimada Hideaki, Kobayashi Junji, Shimizu Keizo, Handa Teruo, Nishimura Hiroshi, Nakajima Yuko, Noma Toshi, Tamaki Tsuyoshi, Seya Shinji, Kano Kaoru, Yoshimura Masateru, Kakoi Yu, Kogawa Tomokane, Tsuchita Koichi, Suzuki Shinichi, Shibuichi Setsuko, Sun Look, Taiyo Animation and others
  Motion pictures: Uchida Yoshihiro, Kawaguchi Tomoko, Kawashima Norikazu, Hukushima Humio, Ogura Mayumi, Ishiodori Hiroshi, Shibata Kazuko, Toyama Yoshie, Ikenotani Yayoi, Kobayashi Toshimitsu, Goto Shinji, Kunugi Mitsuko, Matsuhsita Hiromi and others
  Animation Check: Yoshimura Masateru, Yamazaki Shigeru, Yoshizawa Masae, Shinozaki Toshikatsu, Tsuji Yoshihiro, Uda Hachiro, Takahashi Tadashi, Yasuda Yasuharu, Sugiyama Kyoko, Harita Yumi
  Design: Onaka Manabu
  Mechanics Design: Aoi Kunio
  Art Design: Ishizu Setsuko
  Camera Work Director: Fujita Masaaki
  Editing: Inoue Kazuo, Sakamoto Masanori
  Producer: Shimakata Michitoshi
  Rendition: Tezuka Osamu, Dezaki Tetsu
  Settings Design: Sakaguchi Nao
  Chief Director: Dezaki Tetsu
  Art Director: Makino Mitsunari
  Executive Animation Director: Kiyoyama Shigetaka
  Animation Director: Nishimura Hiroshi
  Recording Director: Nakano Kanji
  Production: Nippon Television Network Corp., Tezuka Productions Co., Ltd.
  Music: Saegusa Nariaki

  Theme Songs:
  "Astro Boy": lyrics by Tanigawa Shuntaro, music by Takai Tatsuo, arrangement by Saegusa Nariaki and vocals by Atoms,
  "Towards the Future": lyrics by Tezuka Osamu, music by Saegusa Nariaki and vocals by Anku,
  "Uran's theme": lyrics by Araki Toyohisa, music by Saegusa Nariaki and vocals by Urans

  CAST
  Astro Boy: Shimizu Mari
  Dr. Ochanomizu: Katsuta Hisashi
  Uran: Sugaya Masako
  Higeoyaji: Kumakura Kazuo
  Daddy: Kuwahara Takeshi
  Atlas: Hojo Michiru
  Mom: Hibino Misako
  Lybian: Yokozawa Keiko
  Dr. Tenma: Oki Tamio

Descriptions

 • (C) Tezuka Productions Co., Ltd. / Mushi Production
  Broadcast via the Nippon Television network / 24 minutes / In color / 52 episodes
  Tezuka Productions Co., Ltd. / October 1, 1980 - December 23, 1981, Wednesdays 7:00 - 7:30 PM

Episodes

 • 1st Episode: The Birth of Astro Boy Publish:October 1, 1980 Introduction:None

  2nd Episode: Astro Boy vs. Atlas Publish:October 8, 1980 Introduction:None

  3rd Episode: The Robot Circus Publish:October 15, 1980 Introduction:None

  4th Episode: Saving our Classmate Publish:October 22, 1980 Introduction:None

  5th Episode: Astro Boy vs. Atlas II: The Resurrection of Atlas Publish:October 22, 1980 Introduction:None

  6th Episode: Robot Land Publish:November 5, 1980 Introduction:None

  7th Episode: Frankenstein Publish:November 12, 1980 Introduction:None

  8th Episode: Red Cat Publish:November 19, 1980 Introduction:None

  9th Episode: Astro Boy vs. Atlas III: Crystal of the Desert Publish:November 26, 1980 Introduction:None

  10th Episode: The Vehicle, White Planet Publish:December 3, 1980 Introduction:None

  11th Episode: The Robot President Publish:December 10, 1980 Introduction:None

  12th Episode: Damdam's Neck Publish:December 17, 1980 Introduction:None

  13th Episode: Lightning Man Publish:December 24, 1980 Introduction:None

  14th Episode: Tomboy Uran Publish:January 7, 1981 Introduction:None

  15th Episode: Robio and Robiet Publish:January 14, 1981 Introduction:None

  16th Episode: Adventure on Mars Publish:January 21, 1981 Introduction:None

  17th Episode: SOS on the Space Shuttle Publish:January 28, 1981 Introduction:None

  18th Episode: Astro Boy vs. Atlas IV: The Menacing Comet Publish:February 4, 1981 Introduction:None

  19th Episode: The Devil's Balloon Publish:February 11, 1981 Introduction:None

  20th Episode: Pook in Cruciform Island Publish:February 18, 1981 Introduction:None

  21th Episode: The Fool Ivan Publish:February 25, 1981 Introduction:None

  22th Episode: The Robot Who Lied Publish:March 4, 1981 Introduction:None

  23th Episode: The Girl from Alsore Publish:March 11, 1981 Introduction:None

  24th Episode: The Biggest Robot on Earth (part one) Publish:March 18, 1981 Introduction:None

  25th Episode: The Biggest Robot on Earth (part two) Publish:March 25, 1981 Introduction:None

  26th Episode: Astro Boy vs. Atlas V: The Violent Gang Gadem Publish:1981April 1 Introduction:None

  27th Episode: Major Operations by Black Jack Publish:April 8, 1981 Introduction:None

  28th Episode: The Great Adventure of Little Robot Sam Publish:April 29, 1981 Introduction:None

  29th Episode: Astro Boy vs. Atlas VI: The King of the Ice Publish:May 6, 1981 Introduction:None

  30th Episode: Uran and Uran Publish:May 13, 1981 Introduction:None

  31th Episode: Dash in a Storm Publish:June 3, 1981 Introduction:None

  32th Episode: Cleopatra's Mystery Publish:June 17, 1981 Introduction:None

  33th Episode: Astro Boy vs. Atlas VII: The Runaway Subway Publish:July 1, 1981 Introduction:None

  34th Episode: The Little Elephant Pura Publish:July 8, 1981 Introduction:None

  35th Episode: The Secret of Bee Island Publish:July 15, 1981 Introduction:None

  36th Episode: The Monster of Kuraken Publish:July 22, 1981 Introduction:None

  37th Episode: Rumy in Pochom-pochom Island Publish:August 5, 1981 Introduction:None

  38th Episode: Astro Boy vs. Atlas VIII: The Destruction of the Satellite & the Proton Gun Publish:August 19, 1981 Introduction:None

  39th Episode: The Stolen Sun Publish:September 2, 1981 Introduction:None

  40th Episode: Black Looks Publish:September 16, 1981 Introduction:None

  41th Episode: The Devil Garon Publish:September 23, 1981 Introduction:None

  42th Episode: Hurry, You Three Second-Rate Knights! Publish:October 14, 1981 Introduction:None

  43th Episode: Astro Boy vs. Atlas IX: Atlas Forever Publish:October 21, 1981 Introduction:None

  44th Episode: Space Leopard Publish:October 28, 1981 Introduction:None

  45th Episode: Uran's God Publish:November 4, 1981 Introduction:None

  46th Episode: Space Airport R45 Publish:November 11, 1981 Introduction:None

  47th Episode: Spaceship in Imminent Danger Publish:November 18, 1981 Introduction:None

  48th Episode: Jinmen Iwa Publish:November 25, 1981 Introduction:None

  49th Episode: Uran Loves Hit Men Publish:December 2, 1981 Introduction:None

  50th Episode: The Devil's Place in Ordin Publish:December 9, 1981 Introduction:None

  51th Episode: Rage of the Sphinx Publish:December 16, 1981 Introduction:None

  52th Episode: Astro Boy's First Love Publish:December 23, 1981 Introduction:None

Manga

UP