ANIMATION


虫ん坊

TezukaOsamu.net/en > ANIMATION/Film > Feature Film: Jungle Emperor Leo

Feature Film: Jungle Emperor Leo

Story

 • This is a feature film for theaters, not a re-edition of the episodes produced for TV. Only the first two minutes of the film were derived from the TV series, while the rest was reproduced. Tezuka Osamu was very pleased to see that the film conveyed his theme accurately, something he could not achieve in the TV series.
 •  

Preview

Characters

 • Leo Tommy Mandy Coco Panja

STAFF

 • Original Story: Tezuka Osamu
  Screenplay: Tsuji Masaki
  Director: Yamamoto Eichi
  Rendition: Hayashi Shigeyuki, Nagashima Shinji, Katsui Chikao, Seyama Yoshifumi, Kitano Hideaki, Hirata Toshio
  Original pictures: Saito Hiroshi, Hikone Norio, Akahori Kanji, Ueguchi Teruhito, Masanobu Kozo, Hayashi Masayuki, Uchida Yukihiko, Sakaguchi Shozo, Ishii Motoaki
  Music: Tomita Isao
  Music performed by: Morita Goichi
  Recording and Effect: Iwata Koichi
  Sound: Tashiro Atsumi, Aketagawa Susumu, and Uchida Kahoru
  Technique: Shimizu Tatsuzo, Misawa Katsuji, Haraya Tateo, Oiwa Hisatake, Shima Toshiyuki, Takahashi Takeshi, Tsujimoto Koushichi
  Special Technique: Yasuda Takatsune, Tazaki Masao, and Hashizume Tomoji
  Editing: Furukawa Masashi, Shimada Yoko, and Ogata Harutoshi
  Photo Finishing: Toyo Developing Room
  Animation technique: Sawai Hiroyuki
  Motion pictures: Numamoto Kiyomi, Shindo Mitsuo, Sugino Akio, Rachi Yoshitaka, Kaminashi Kazuya, Jingu Kei, Ogawa Takao, Saruyama Jiro, Nishimura Hiroshi, Mizogami Kenji, Kiuchi Masafumi, Nitta Masatoshi, Ushigoe Kazuo, Kawabata Hiroshi, Araki Shingo, Kanayama Akihiro, Shirahata Toyohiko, Nitta Toshio, Utsumi Takeo, Wakabayashi Tsuneo, Miura Koji, Higuchi Masakazu, Okazaki Kunihiko, Tanisawa Yutaka
  Backgrounds: Suzuki Morishige, Owaki Shoko, Hirabayashi Shigeru, Kataoka Junko, Tanaka Masako, Ho Iso, Tajima Wakako, Watanabe Tsuyoshi, Mizutani Noboru, Taguchi Kazuo, Ishii Ken, Watabe Takashi Watanabe Hidehiro, Nakahashi Susumu
  Trace: Tsuruta Toshiko, Taguchi Kazuko, Kondo Kazue, Isono Masako, Hatano Toshiko, Yusa Keiko, Kadoya Yoko, Kawada Michiko, Nishimaki Michiko, Go Mie, Kamakata Yoshiko
  Coloring: Matsumoto Futaba, Hidaka Kyoko, Satsukime Masako, Hori Toko, Oda Emi, Yatsuta Masami, Koyama Eiko, Shindo Tomiko, Ochiai Yukiyo, Fukunaga Masako, Abe Mariko, Oishi Etsuko, Shimizu Kazuko, Negishi Yuko, Kirihara Chiseko, Sano Reiko, Enomoto Masako
  Art: Ito Shinji, Yatsumura Hiroya, Abe Koji, Yoshihara Kazusuke, and Ono Shizuko
  Data: Nozaki Yoshihiro, Shimizu Takehiko
  Animal Supervisor: Obara Hideo
  Production Coordinator: Mori Masaki
  Manager: Koyama Akira, Yahata Tadashi, Iwasaki Masami, Shigeki Soichi, Kanemura Yoshio, Adachi Noboru
  Clerical production work: Hamahata Taeko, Tomioka Masae, Kimura Teruko, Nakamura Asako
  Public Relations: Yanai Susumu, Yoneyama Yasuhiko
  Sponsor: Video Pro

Descriptions

 • (c) Tezuka Productions Co., Ltd. / Mushi Production

  Released at Toho affiliated theaters / 75 minutes / In Color
  Mushi Production / July 31, 1966


  St. Mark's Silver Lion Award at the 19th Venice International Film Festival in 1967

Episodes

 • There is no title for each episode.

Manga

UP