ANIMATION


虫ん坊

TezukaOsamu.net/en > ANIMATION/Film > The Phoenix (Chapter of Yamato)

The Phoenix (Chapter of Yamato)

Story

 • This is the second part of "The Phoenix" series of the Kadokawa Haruki Office Co., Ltd. version, a refined animated film based on Tezuka Osamu's original work portraying life based on the myth of Yamatotakeru. The characters are again designed differently from those in the Manga --- they are actually more mature, which had the effect of disappointing some fans of the original drawings.
 •  

Preview

Characters

 • Oguna Kajika Takeru Phoenix

STAFF

 • Original Story: Tezuka Osamu
  Executive Producers: Kadokawa Haruki, Uemura Banjiro
  Planning: Tamiya Takeshi, Nakagawa Shinji
  Producers: Rintaro, Maruyama Masao
  Director: Hirata Toshio
  Screenplay: Takayashiki Hideo, Kaneharu Tomoko
  Character Design and Animation Director: Sakai Akio
  Original picture: Noda Takuo, Shinkawa Masanobu, Okamura Yutaka, Sakurai Kunihiko, Kurihara Reiko, Seo Yasuhiro, Kanai Jiro, Takei Masaki, Hiraishi Motoko, Eda Reiko, Shibata Kazuko, Tsuchita Koichi
  Motion picture: Kanbara Yoshimi, Koike Shin, Hayashi Hideo, Matsuda Naomi, Ozaki Kazutaka, Fukuda Yoshiyuki, Kikukawa Kyoko, Sasaki Shinichi, Taguchi Kouichi, Sasaki Hajime, Daichi Hiroaki, Ohura Tsutomu, Ito Koji, Furuya Hiromi, Kawamura Tadateru, Yoshida Hajime, Horiuchi Hiroyuki, Matsui Riwako, Nagano Junichi, Nishimura Yutaka, Watanabe Keiko, Gomi Toyoaki, Sakuma Keiko, Inada Hiroshi
  Art Director: Matsuoka Satoshi
  Backgrounds: Nagashima Yoko, Ozeki Mutsuo, Naganawa Kyoko, Hisamura Kazu, Sakimoto Naomi, Yoshizaki Masaki, Takaya Noriko, Ina Junko
  Shooting Director: Ishikawa Kinichi
  Technical Supervisor: Yamaki Iwao
  Shooting: Yamaguchi Hitoshi, Matsumura Yasuhiros
  Editing: Ogata Harutoshi
  Music Director: Miyashita Tomiko
  Music Producer: Ishikawa Hikaru
  Sound Director: Aketagawa Susumu
  Planning Cooperation: Tezuka Productions Co., Ltd.
  Production Studio: Project Team Argos, Madhouse

Descriptions

 • (c) Tezuka Productions Co., Ltd. / Kadokawashoten Publishing Co., Ltd. / Tohoku Shinsha Co., Ltd.

  Released by Toho / 48 minutes / In color
  Kadokawashoten Publishing Co., Ltd., Tohoku Shinsha Co., Ltd. / August 1, 1987

Episodes

 • There is no title for each episode.

Manga

UP