ANIMATION


虫ん坊

TezukaOsamu.net/en > ANIMATION/Film > THE PHOENIX -SPACE-

THE PHOENIX -SPACE-

Story

 • This is the third part of "The Phoenix" series of the Kadokawa Haruki Office Co., Ltd. version. It is an animation version of the original story that depicts the cruelty of love through the fate of spacemen destined to drift through the universe after losing their mother ship. Tezuka Osamu's unique romanticism with a twist is illustrated perfectly in the metamorphosis of a woman into a plant.
 •  

Preview

Characters

 • Saruta Makimura Nana Captain Kizaki
  Crew Phoenix      

STAFF

 • Original Story: Tezuka Osamu
  Executive Producers: Kadokawa Haruki, Uemura Banjiro
  Planning: Tamiya Takeshi, Nakagawa Shinji
  Producers: Rintaro, Maruyama Masao
  Director: Kawajiri Yoshiaki
  Screenplay: Takayashiki Hideo, Kaneharu Tomoko
  Picture Director: Noda Takuo
  Mechanics and Settings Design: Inagaki Kengo
  Original picture: Shinkawa Nobumasa, Kurihara Reiko, Shibata Kazuko, Okamura Yutaka, Kaneko Masashi, Tsuchida Koichi, Oikawa Hiroshi, Eda Reiko, Hane Shoetsu, Hiraishi Motoko, Seo Yasuhiro, Hamazaki Hiroshi, Hayashi Hideo, Sakai Akio
  Motion picture: Kikukawa Kyoko, Ozaki Kazutaka, Kawamura Tadateru, Takai Masaru, Horiuchi Naoki, Yoshida Hajime, Boku Taro, Horiuchi Hiroyuki, Matsuda Naomi, Nagano Junichi,Hukuda Zensotsu, Watanabe Keiko, Sasaki Shinichi, Sakuma Keiko, Taguchi Kouichi, Tomoda Seiji, Hoshi Atsushi, Ito Koji, Higure Kyoko, Oura Tsutomu, Nishimura Satoshi, Nishiyama Tsutomu, Kawada Chieko
  Art Director: Ikeda Yuji
  Background: Ebisawa Kazuo, Itoh Yutaka, Naganawa Kyoko, Iwasaki Masaki
  Shooting Director: Ishikawa Kinichi
  Technical Supervisor: Yamaki Iwao
  Editing: Ogata Harutoshi
  Music Director: Miyashita Tomio
  Music Producer: Ishikawa Hikaru
  Soundtrack:
  "Showers of Gold," lyrics by Miyashita Linda and music and vocals by Miyashita Tomio
  Sound Director: Aketagawa Susumu
  Production Studio: Project Team Argos, Madhouse
  Planning cooperation: Tezuka Productions Co., Ltd.

Descriptions

 • (c) Tezuka Productions Co., Ltd. / Kadokawashoten Publishing Co., Ltd. / Tohoku Shinsha Co., Ltd.

  Released by Toho / 48 minutes / In color
  Kadokawashoten Publishing Co., Ltd. and Tohoku Shinsha Co., Ltd. / December 21, 1987

Episodes

 • There is no title for each episode.

Manga

UP