ANIMATION


虫ん坊

TezukaOsamu.net/en > ANIMATION/Film > One Million-year Trip: Bander Book

One Million-year Trip: Bander Book

Story

 • This was Japan's first 2-hour animated film for television. The program received high ratings when broadcast as part of a set of 24-hour TV programs called "Ai wa Chikyu wo Sukuu" on Nippon Television. After a long gap since his last animated film for television, this work fully reflects Tezuka Osamu's desire to achieve theatrical quality with this production.
 •  

Preview

Characters

STAFF

 • Original story, story line, and rendition: Tezuka Osamu
  Planning: Tsuzuki Tadahiko (Nippon Television Network Corp.)
  Producers: Yoshikawa Akira (Nippon Television Network Corp.), Takei Hidehiko (Nippon Television Network Corp.), Kaneda Keiji (Tezuka Productions Co., Ltd.)
  Music: Ono Yuji
  Chief Director, character design, and art composition: Sakaguchi Hisashi
  Motion Picture Director: Nishimura Hiroshi
  Art Director: Makino Mitsunari
  Finishing: Tsukada Tsutomu
  Art settings: Hando Katsumi, Matsumoto Tsuyoshi, and Makino Mitsunari
  Background: Tojo Toshimasa, Sangosho
  Original pictures: Murano Morimi, Sakaguchi Hisashi, Tezuka Osamu
  Motion picture: Senda Yukiya, Hanaoka Masayo, Kouda Fumio, Tamaki Tsuyoshi, Setsuko Shibuichi, Hisho Mariko, Kimura Kiwa, Sotoyama Kazuhiro, Tomonaga Setsuko, Ikenotani Yayoi, Fujita Yoshinobu, Kitabayashi Kyoko, Kano Kaoru, Seya Shinji
  Recording Director: Kato Satoshi
  Editing: Ogata Harutoshi, Ito Ei
  Clerical production work: Omodaka Masaharu
  Production Supervisors: Shimizu Yoshihiro, Kashimada Hiromi, Tsuchiya Takahiko, Kobe Mikio, Suzuki Kazumi, Furutoku Minoru
  Production Managers: Matsutani Takamasa, Yamamoto Satoshi, Yamakawa Norio
  Produced by: Nippon Television Network Corp., Tezuka Productions Co., Ltd.

  CAST Bander: Mizushima Yu
  Mimuru: Koyama Fumi
  King Zobi: Ohira Toru
  King Bolbox: Tomita Kosei
  Black Jack: Ibu Masato
  Dokudami: Ieyumi Iemasa
  Queen Tasuka: Muto Reiko
  Dr. Kudo: Kobayashi Kyoji
  Mrs. Kudo: Nikaido Yukiko
  Dr. Sharaku: Kaneta Kimotsuki

Descriptions

 • (c) Tezuka Productions Co., Ltd.

  Broadcast by the Nippon Television network / 94 minutes / In color
  Tezuka Productions Co., Ltd. / August 27, 1978, Sundays 10:00 - 12:00 AM

Episodes

 • There is no title for each episode.

Manga

 • None
UP