ANIMATION


虫ん坊

TezukaOsamu.net/en > ANIMATION/Film > ALAKAZAN THE GREAT

ALAKAZAN THE GREAT

Story

 • This is a film version of "Son-goku the Monkey," but featuring a set of new characters. It is considered to be among Tezuka Osamu's monumental works because it represented his first full-scale animated piece, created through a process of trial and error in pursuit of his childhood dream of creating animation film. For this work, however, he was only in charge of the original story and storyline. He was not yet involved in drawing. He intended to create a tragic ending in which Son-goku's sweetheart dies, probably because he wanted to express one of his major concepts that "man should overcome loss and face the future, learning from even the worst of situations." Tezuka Osamu might have wanted children to learn the importance of "life and death" through this kind of ending. However, Tezuka Osamu's plan was altered because Toei Animation preferred a happy ending for its entertainment value. This incident might have taught Tezuka Osamu, who was just beginning his career as an animation writer, that he needed to use his own resources in order to express his true opinions.
 •  

Preview

Characters

 • Son-goku Rinrin Chohakkai Sagojo Sanzo-hoshi
  Shaka-nyorai Kanzeon Shoryu Gyu-mao Rasetsu-onna
  Kinkaku Ginkaku      

STAFF

 • Producer: Okawa Hiroshi
  Planning: Takahashi Hideyuki, Kondaibo Goro
  Original Plan and Story line: Tezuka Osamu
  Screenplay: Uekusa Keinosuke
  Rendition: Yabushita Yasushi, Tezuka Osamu, and Shirakawa Daisaku
  Animation Director: Okubara Akira, Mori Yasuji
  Original Pictures: Tezuka Osamu, Mori Yasuji, Kumakawa Masao, Okubara Akira, Furusawa Hideo, Otsuka Yasuo
  Animation: Konno Shuji, Kita Masatake, Kusube Daikichiro, Okuyama Reiko, Tera Chikao, Yoshida Michihiko, Nakamura Kazuko, Nagasawa Shun, Sugiyama Taku, Dazai Machiko, Naganuma Sumiko, Horikawa Toyohei, Sugii Gizaburo, Ishii Motoaki, Kachita Mineo, Matsusumi Tamae, Sekikawa Noboru, Nakatani Kyoko, Ikuno Tetsuta,Yoshida Shigetsugu, Oda Katsuya, Igata Masayo, Ota Akemi, Suzuki Midori, Sakai Kazumi, Ishino Keiko, Kato Yoko, Sekiguchi Masako, Kikuchi Sadao, Takeo Nobuko, Takeuchi Tomekichi, Kasai Haruko, Hikone Norio, Aiso Yoshio, Kodama Hashio, Saito Satoru, Fukushima Nobuyuki, Takao Kenzo, Watanabe Hozaburo, Kubota Katsuko, Ishizawa Masako, Yamada Miyo, Nakayama Atsuko, Iida Hajime, Hanada Reiko, Takagi Atsushi, Saito Ken, Kobayashi Kazuko, Motoya Haruko, Hayashi Shigeyuki, Saito Eiko, Tominaga Tsutomu, Kiuchi Katsuko, Otabe Yoichi, Tsukioka Sadao, Nagao Masako, Tamura Shinya, Umeda Hidetoshi, Kasai Takao, Shino Masami, Hirata Toshio, Ueguchi Teruhito, Mori Hideki, Yamaoka Katsuji, Akahori Kanji, Kurosawa Takao, Matsubara Akinori, Ninomiya Tsuyoshi, Ozaki Shigeo, Sakai Kiyoshi, Shibata Keiko
  Trace: Shindo Mitsuko, Motohashi Fumie, Miyazaki Masako, and Yoshida Nobuko
  Color: Shima Junko, Hayashi Tokie, and Okasako Tsunehiro
  Finishing Check: Shinno Saburo
  Art: Yano Masaaki
  Background: Sugimoto Eiko, Ozawa Kazuko, Saito Kimiko, Urata Mataharu, and Yokoi Saburo
  Color: Maeba Koichi
  Animation: Yamamoto Sanae
  Shooting: Miyamoto Shintaro, Igusa Kanjiro
  Study: Tei Ei Kan
  Record: Shima Yuko
  Production Manager: Moro Seichi
  Music: Hattori Ryoichi
  Lyrics: Nishizawa So
  Vocals: Santo Akiko, Sato Shigemi, Dark Ducks
  Cooperation: Columbia Records Col., Ltd.

Descriptions

 • (c) Toei Animation

  Released at Toei affiliated theaters / 88 minutes / In color, Toei Scope
  Toei Animation Co., Ltd. / August 14, 1960

  Special Grand Award at Venice International Children's Film Festival

Episodes

 • There is no title for each episode.

Manga

UP