ANIMATION


虫ん坊

TezukaOsamu.net/en > ANIMATION/Film > Arabian Nights: Sinbad the Sailor

Arabian Nights: Sinbad the Sailor

Story

 • This is a work by Toei Animation Co., Ltd. with screenplay by Tezuka Osamu in cooperation with novelist Kita Morio. Sinbad and a boy, Ali, are stowaways on the transport ship "Boulder," but they win their proper places on the ship after currying the favor of the captain. Then the beautiful princess Samir jumps on board to escape a wicked minister who wants to marry her, and Sinbad goes through a series of adventures to protect the princess. The story unfolds with ups and downs, full of dramatic episodes from the original story such as a rough-and-tumble battle with a strange bird that is guarding diamonds.
 •  

Preview

Characters

 • Sinbad Ali Captain Abdullah Yasim
  Princess Samir The great king Torufa Old sailor King  

STAFF

 • Producer: Okawa Hiroshi
  Planning: Takahashi Isamu, Yoshida Shin, and Hatano Yoshifumi
  Screenplay: Tezuka Osamu, Kita Morio
  Rendition: Yabushita Yasushi, Kuroda Masao
  Animation Director: Yamamoto Sanae
  Original Picture: Akira Daikuhara, Furusawa Hideo, Kumakawa Masao, Tera Chikao, Kusube Daikichiro, Okuyama Reiko, Kida Masatake, Otsuka Yasuo
  Animation: Takeuchi Tomekichi, Sekiai Noboru, Oda Katsuya, Ikuno Tetsuta, Nakatani Kyoko, Ota Akemi, Tsukioka Sadao, Otabe Yoichi, Kachita Mineo, Aiso Yoshio, Kikuchi Sadao, Yoshida Shigetsugu, Kodama Takao, Kobayashi Kazuko, Naganuma Sumiko, Horikawa Toyohei, Ishii Motoaki, Kasai Haruko, Fukushima Nobuyuki, Yamada Miyo, Igata Masayo, Kikuchi Katsuko, Kubota Katsuko, Saito Ken, Sakai Kazumi, Takagi Atsushi, Hayashi Shigeyuki, Okasako Tsunehiro, Umeda Hidetoshi, Tamura Shinya, Hirata Toshio, Mori Hideki, Ozaki Shigeo, Akahori Kanji, Ueguchi Teruhito, Kurosawa Takao, Matsubara Akinori, Shibata Keiko, Kanayama Michihiro, Kino Tatsuji, Kobayashi Toshiaki, Sakano Takao, Hirakawa Kinnosuke, Hashimoto Takanori, Kimura Keiichiro, Sato Akira, Azuma Hiroshi, Morishita Keisuke, Nagaki Husahiro, Koizumi Kenzo
  Art: Shindo Seigo, Fukai Hajime
  Color Setting: Urata Mataji
  Backgrounds: Fukumoto Tomoo, Katakura Kazuko, Sugimoto Eiko, Ito Kazue, Kageyama Isamu, and Chiba Hideo
  Trace: Shindo Mitsuko, Takigawa Noriko, Sakamoto Yoko, and Sato Nobuko
  Color: Ono Hiroko, Wataname Masuko, Hayashi Tokie, and Takahashi Keiko
  Finishing: Shino Saburo
  Camera: Sugiyama Kenji, Nakamura Kazuo
  Recording: Kuga Masatoshi, Mori Takeshi
  Effects: Kimura Hajime
  Editing: Inaba Ikuzo
  Record: Suzuki Atsuko
  Production Manager: Moro Seichi
  Music: Tomita Isao, Yoneyama Masao
  Songs:
  "The Song of a Heavy Load," "The Song of Pulling Up the Anchor": vocals by Nikikai
  "The Song of Going Together": vocals by Denny Shirakawa
  "The Song of a Lonely Princess": vocals by Mari Yoshiko
  "The Song of the King of Turkey": vocals by Matsuoka Yuki
  "The Song of a Strange Guitar": vocals by Dazai Hisao
  Lyrics by Yoneyama Masao, music by Tomita Isao, chorus by Nikikai and dance by Kiitsu Sakakibara

Descriptions

 • (c) Toei Animation Co., Ltd.

  Released at Toei-affiliated theaters / 81 minutes / In Color /Toei Scope
  Toei Animation Co., Ltd. / July 21, 1962

Episodes

 • There is no title for each episode.

Manga

 • None
UP